Brånsjön

Adress: Brån Datum: Tisdag 22 maj 2018 - onsdag 31 okt 2018 Visa karta

Adress: Brån

I Brånsjön, nära Vännäsby, kan rastande och häckande fåglar frossa i häpnadsväckande mängder insekter. Sjön är också en av Västerbottens riktiga pärlor för oss som uppskattar utflykter i naturen. Ta med välfylld fikakorg och kaffetermos. Vid sjöns fågeltorn njuter du sedan av vacker och rik Västerbottensnatur.

Brånsjön är troligen Västerbottens mest kända fågelsjö, och ligger vackert belägen i jordbrukslandskapet i Umeälvens dalgång i Vännäs kommun. Brånsjön är en grund och näringsrik sjö, med ett vattendjup som varierar från bara någon decimeter till en meter på de djupaste platserna. Större delen av sjön är täckt av vattenvegetation som fräken, starrarter och Kråk klöver och de öppna vattenytorna är ganska begränsade.

Historiskt hävdade man våtmarkerna kring sjön genom slåtter eller kreatursbete, men detta har upphört sedan länge. Kring sjön finns mer eller mindre smala bårder med strandskog, dominerade av björk och videbuskage. Främst öster om sjön ingår jordbruksmark i det skyddade området. Vid utloppet på sjöns östra sida finns en pumpstation som har till uppgift att reglera vattennivån i sjön.

Häckningsplats
Brånsjön är en viktig häckningsplats för ett flertal fågelarter, med arter som svarthakedopping, gråhakedopping, sångsvan, flera arter av änder, dvärgmås och ortolansparv. Under sommaren är Brånsjön en viktig lokal för änder under deras ruggning (fjäderbyte). Under våren kan man ofta se stora antal av änder, gäss och vadare rasta på åkrarna kring sjön, med siffror på t.ex. upp emot 5000 brushanar samtidigt. Även antalet sädgäss är ofta stort.

Området är ett skyddat naturreservat och natura 2000 område.

Visa mer

Tillfällen

Datum    
28 Maj
Måndag 28 maj 2018
29 Maj
Tisdag 29 maj 2018
30 Maj
Onsdag 30 maj 2018
31 Maj
Torsdag 31 maj 2018