Vandra längs Vindelälven

Datum: Tisdag 22 maj 2018 - fredag 30 nov 2018 Visa karta

Vandra i Vännforsens naturreservat och Långforsens strövområde, som sammalänkas av Vännforsleden. Upptäck ett rikt växt- och djurliv och njut av en vacker natur.

Vännforsen och Långforsen är de nedersta forssträckorna i den vilda och vackra Vindelälven – en av Sveriges fyra oreglerade älvar. Här finns Vännforsens naturreservat och Långforsens strövområde, dessa är sammanlänkade av Vännforsleden som tillkommit på initiativ av byborna kring älven.
Längs Vännforsen och Långforsen finns ett stort antal rastplatser med möjlighet till eldning, fiske och andra äventyr. Friluftsområdet kring forsarna är sammanbundet med Tavelsjöleden som skapar ett nästan 40 kilometer ledsystem.

I området finns ett rikt djur- och växtliv. Bäver, räv och älg är vanliga gäster i området. Längs leden finns också en unik växtflora tack vare den kuperade och varierade terrängen längs älven. Som vandrare kan man passera artfattiga hedlandskap och mycket artrika älvsstränder. Här och var kan man till och med hitta den fridlysta Kung Karls spira, Västerbottens landskapsblomma.
Längs vandringsleden finns flera geovetenskapligt intressanta miljöer. Mest iögonfallande är niporna, som består av erosionsbranter. De är uppbyggda av de enorma sandavlagringar som avsattes i samband med att inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan. Niporna har bildats genom att älven grävt sig ned i avlagringarna och skapat de nästan lodräta branterna som kan vara över 40 meter höga.

Visa mer

Tillfällen

Datum Tid    
28 Maj
Måndag 28 maj 2018 09:00
29 Maj
Tisdag 29 maj 2018 09:00
30 Maj
Onsdag 30 maj 2018 09:00
31 Maj
Torsdag 31 maj 2018 09:00